Autorzy:Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przedstaw wpływ na środowisko... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Produkcja energii z wykorzystaniem węgla kamiennego jest prosta, jednakże niekorzystna dla środowiska. Sam proces wydobycia węgla kamiennego jest trudny i niszczy otoczenie. Energię z węgla kamiennego otrzymuje się w wyniku jego spalania, gdzie podczas tego procesu powstają szkodliwe dla środowiska tlenki i odpady po spalaniu. 

Produkcja energii z wykorzystaniem energii wodnej jest lepsza dla środowiska, ponieważ nie zanieczyszczamy w ten sposób atmosfery. Natomiast jest trudna do osiągnięcia (muszą być spełnione odpowiednie warunki, aby otrzymać energię z wody). Dodatkowo budowa np. elektrowni wodnej wiąże się z ogromnymi kosztami a tekże zaburzeniem naturalnego przebiegu wód. 

Produkcja energii  z przemian jądrowych jest vardzo wydajna (z małej ilości promieniotwórczego pierwiastka otrzymuje się bardzo dużo energii), jednakże również niebezpieczna. Dodatkowo podczas przemian jądrowych generowana jest duża ilość radioaktywnych odpadów, które zanieczyszczają środowisko i są niebezpieczne dla ludzi.

Energia uzyskiwana z biopaliw czyli energia pozyskiwana z produktów organizmów żywych. W założeniach ma być alternatywą dla tradycyjnych metod pozyskiwania energii (węgla kopalnego, ropy naftowej). Według niektórych jednak produkcja i wykorzystanie biopaliw jest znacznie bardziej szkodliwe dla otoczenia niż wykorzystanie tradycyjnych złóż energetycznych. Aby uzyskać energię z biopaliw należy najpierw te biopaliwa (np. rzepak) wyprodukować, co wpływa na zwiększanie upraw, a co za tym idzie zwiększenie zużycia nawozów i degradację gleby. Dodatkowo paliwa te są mało wydajne, co po raz kolejny obniża wartość użytkową biopaliw.