To jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Oblicz, ile atomów węgla... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

 `m=122u `

`m_C\ :\ m_N\ :\ m_O\ :\ m_H\ =\ 36\ :\ 14\ :\ 8\ :\ 3`

Ze stosunku masowego zaważamy, że masa cząsteczki rozkłada się na 61 części (36+14+8+3). Każda z tych części ma masę 2u (122u:61). Dzięki temu możemy obliczyć masy poszczególnych pierwiastków w związku

`m_C=36*2u=72u `

`m_N=14*2u=28u `

`m_O=8*2u=16u `

`m_H=3*2u=6u `

Obliczone masy dzielimy przez masy atomowe tych pierwiastków, dzięki czemu ustalimy ich liczbę we wzorze

`C - (72u)/(12u)=6 `

`N - (28u)/(14u)=2 `

`O - (16u)/(16u)=1 `

`H - (6u)/(1u)=6 `

Odpowiedź: Związek ten zawiera 6 atomów węgla, 2 atomy azotu, 1 atom tlenu i 6 atomów wodoru

DYSKUSJA
user profile image
sonia

28-09-2017
dzieki!!!!
Informacje
To jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy
Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10106

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie