Autorzy:Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zapisz w zeszycie opisane reakcje... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a)

`2NaHCO_3\ #(->)^T\ Na_2CO_3+CO_2+H_2O `

Obliczamy masę sody oczyszczonej:

`m_(NaHCO_3)=23u+1u+12u+3*16u=84u `

Obliczamy zawartość węgla w sodzie oczyszczonej:

`%C=(m_C)/(m_(NaHCO_3))*100%=(12u)/(84u)*100%=14,29% `

b)

`(NH_4)_2CO_3\ #(->)^T\ 2NH_3+CO_2+H_2O `

Obliczamy masę węglanu amonu:

`m_((NH_4)_2CO_3)=2*18u+12u+3*16u=96u `

Obliczamy zawartość węgla w węglanie amonu:

`%C=(m_C)/(m_((NH_4)_2CO_3))*100%=(12u)/(96u)*100%=12,50% `

Odpowiedź: Więcej węgla znajduje się w sodzie oczyszczonej