Zbiór prostych zadań z chemii dla uczniów gimnazjum (Zbiór zadań, ZamKor)

Kajtek przepuszczał tlenek siarki... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W roztworze znajduje się wodorotlenek baru, co powoduje, że fenoloftaleina przyjmuje zabarwienie malionowe. Aby fenoloftaleina zmieniła zabarwienie (odbarwiła się) musim zobojętnić roztwór - czyli dodać taką ilość tlenku siarki(IV) aby reakcja zaszła całkowicie i zawarty w wodzie wodorotlenek baru przereagował w całości. Zapiszmy równanie tej reakcji:

`Ba(OH)_2+SO_2\ ->\ BaSO_3+H_2O` 

Obliczmy masy wodorotlenku baru oraz tlenku siarki(IV)

`M_(Ba(OH)_2)=137\ "u"+2*16\ "u"+2*1\ "u"=171\ "u"` 

`M_(SO_2)=32\ "u"+2*16\ "u"=64\ "u"` 

Możemy więc powiedzieć, że aby całkowicie przereagowało 171 u wodorotlenku baru potrzebujemy użyć 64 u tlenku siarki(IV). Obliczmy, ile gramów tlenku siarki(IV) potrzebujemy do zobojętnienia 10 g wodorotlenku baru

`171\ "u"\ Ba(OH)_2\ \ -\ \ 64\ "u"\ SO_2` 

`10\ "g"\ Ba(OH)_2\ \ -\ \ x` 

`x=(10\ "g"*64\ strike"u")/(171\ strike"u")=3,74\ "g"` 

Do całkowitego zobojętnienia 10 g  wodorotlenku baru potrzebujemy więc 3,74 g tlenku siarki(IV). Wiedząc, że gęstość tego tlenku wynosi 2,83 g/dm3 obliczmy objętość potrzebnego tlenku:

`V=m/d` 

`V=(3,74\ "g")/(2,83\ "g"/"dm"^3)=1,32\ "dm"^3` 

 

Odpowiedź: Objętość użytego tlenku siarki(IV) wynosiła 1,32 dm3 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

21230

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3 (różne od 0): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5 (różne od 0): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4 (różne od 0): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6 (różne od 0): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6. Jest to 12.


Najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWW dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn czynników pierwszej liczby oraz niezaznaczonych czynników drugiej liczby. 

Przykład:

Zobacz także
Udostępnij zadanie