Autorzy:Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk

Wydawnictwo:WSIP

Rok wydania:2015

W trzech nieoznaczonych probówkach... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W trzech nieoznaczonych probówkach...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

Do probówek dodajemy roztwór chlorku baru (BaCl2). W jednej z probówek powinien wytrącić się biały osad - będzie to probówka z K2SO4. W pozostałych probówkach nie zaobserwujemy żadnych objawów reakcji. W probówce z K2SO4 zachodzi następująca reakcja:

`K_2SO_4+BaCl_2\ ->\ BaSO_4darr+2KCl `

Do pozostałych dwóch probówek dodajemy roztworu azotanu(V) srebra (AgNO3). W jednej z probówek powinien wytrącić się biały, przypominający konsystencją ser, osad, który ciemnieje na powietrzu. Będzie to probówka zawierająca chlorek magnezu MgCl2. W probówce, w której nie zaobserwowano zmian znajduje się więc azotan(V) amonu NH4NO3. Reakcja zachodząca w pronówce z MgCl2 przedstawiona jest równaniem:

`MgCl_2+2AgNO_3\ ->\ 2AgCldarr+MgNO_3`