Autorzy:Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk

Wydawnictwo:WSIP

Rok wydania:2015

Wskutek oddziaływania wody... 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Wskutek oddziaływania wody...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

a) Zawarty w betonie wodorotlenek wapnia reaguje z tlenkiem węgla(IV) zawartym w powietrzu.

 

`Ca(OH)_2+CO_2->CaCO_3darr+H_2O `

W wyniku tej reakcji powstaje nierozpuszczalny w wodzie węglan wapnia. Jednak w wyniku dalszej ekspozycji tego powstałego związku na tlenek węgla(IV) powstaje kolejny związek - wodorowęglan wapnia, który jest substancją rozpuszczalną w wodzie i zostaje wypłukiwany z betonu wraz z np. wodą deszczową

 

`CaCO_3+CO_2+H_2O->Ca(HCO_3)_2 `

b) Nadmierne nasiąkanie betonu wodą może prowadzić w zimie, podczas mrozów do pękania betonu. Woda wsiąkając w beton lokuje się w jego wolnych przestrzeniach. Podczas mrozów woda ta zamarza zwiększając swoją objętość. To może prowadzić do nacisku lodu na struktury betonu powodując jego pękanie