Badanie właściwości fizycznych wodorotlenków 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Badanie właściwości fizycznych wodorotlenków

Doświadczenie 3.8.1
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

A)

Sprzęt laboratoryjny: szkiełko zegarkowe, waga laboratoryjna, 

Odczynniki: wodorotlenek sodu

Schemat:

Obserwacje: Granulki wodorotlenku sodu po pewnym czasie się rozpuszczają a ich masa wzrasta

Wnioski: Wodorotlenek sodu jest substancją higroskopijną i pochłania wilgoć z otoczenia

 

B)

Sprzęt laboratoryjny: cztery zlewki, termometr

Odczynniki: woda, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek wapnia

Schemat:

 

Obserwacje: Wodorotlenek sodu i potasu bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie czemu towarzyszy wzrost temperatury. Wodorotlenek magnezu jest praktycznie nierozpuszczalny, a wodorotlenek wapnia słabo rozpuszczalny. 

Wnioski: Rozpuszczalność wodorotlenków grupy pierwszej i drugiej rośnie wraz ze wzrostem liczby atomowej. Rozpuszczaniu niektórych wodorotlenków towarzyszy wydzielanie ciepła

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 2b
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2467

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie