Świat chemii 2b (Zeszyt ćwiczeń, Zamkor)

Na podstawie informacji.. . 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Na podstawie informacji.. .

7
 Zadanie

8
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

 

- roztwór wodny badanej substancji przewodzi prąd elektryczny

Skoro roztwór badanej substancji przewodzi prąd elektryczny to związkiem rozpuszczonym musi być kwas, zasada bądź sól

-roztwór wodny badanego związku chemicznego barwi papierek uniwersalny na zółto

Skoro papierek uniwersalny barwi się na żółto, jest więc to roztwór o odczynie obojętnym. Nie może więc to być kwas ani zasada a sól - sól mocnego kwasu i mocnej zasady lub słabego kwasu i słabej zasady

-kation powstający w wyniku procesu dysocjacji elektrolitycznej tego związku jest dwudodatni i ma konfigurację elektronową taką jak argon. Tworzy on również sieć krystaliczną tlenku powszechnie używanego w budownictwie

Katonem tym jest kation wapnia Ca2+

-wzór anionu powstającego w wyniku procesu dysocjacji elektrolitycznej tego związku zawiera symbole dwóch niemetali

Jest więc to anion reszty kwasowej pochodzącej od kwasu tlenowego

-w wyniku reakcji chemicznej szukanego związku chemicznego z węglanem sodu po stronie substratów i produktów znajdują się związki wchodzące w skład powszechnie stosowanych nawozów, nazywanych saletrami. Drugi z produktów reakcji jest składnikiem kredy i marmuru

 

`CaR+Na_2CO_3->2NaNO_3+CaCO_3 `

Saletry to sole kwasu azotowego(V) a skłądnikiem kredy i marmuru jst węglan wapnia. Dzięki zapisanemu powyżej równaniu reakcji można dojść do wniosku, że szukanym związkiem jest azotan(V) wapnia

azotan(V) wapnia `Ca(NO_3)_2` 

 

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 2b
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10274

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie