Uzupełnij zdania, opisując... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Uzupełnij zdania, opisując...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

 

 

1. Liczba atomowa pierwiastka, którego w powietrzu jest najwięcej - azotu, wynosi 7

2. W jądrze atomu pierwiastka o nazwie tlen, obecnego w powietrzu, niezbędnego w procesie oddychania znajduje się 8 protonów.

3. W cząsteczce gazu cięższego od powietrza, powstającego w procesie spalania, oprócz dwóch atomów tlenu jest również atom węgla. Posiada on 2 powłoki elektronowe i 6 elektronów walencyjnych.

4. Gazem, którego w atmosferze ziemskiej praktycznie nie ma, ale jest najbardziej rozpowszechniony we wszechświecie jest wodór. Znane są jego 3 izotopy o nazwach prot, deuter i tryt. Różnią się one liczbą neutronów w jądrze atomu

5. Wiązania chemiczne w cząsteczkach poznanych gazów to wiązania atomowe

6. W tworzeniu wiązania w cząsteczce wodoru H2 biorą udział 2 elektrony po 1 należącym do każdego z atomów

7. Wiązanie w cząsteczce azotu N2 tworzą 3 wspólne pary elektronowe

 

 

 

 

 

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 2b
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4983

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie