Uzupełnij równania reakcji... 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Uzupełnij równania reakcji...

1
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Równanie reakcji: `Cu(NO_3)_2+2NaOH=Cu(OH)_2darr+2NaNO_3`

Nazwy produktów: wodorotlenek miedzi(II), azotan(V) sodu

Zapis jonowy: `Cu^(2+)+2NO_3^-\ +2Na^+\ +2OH^-\ =Cu(OH)_2darr+2Na^+\ +2NO_3^-`

Skrócony zapis jonowy: `Cu^(2+)+2OH^-=Cu(OH)_2darr`

 

Równanie reakcji: `FeCl_2+2KOH=Fe(OH)_2darr+2KCl`

Nazwy produktów: wodorotlenek żelaza(II), chlorek potasu

Zapis jonowy: `Fe^(2+)+2Cl^-\ +2K^+\ +2OH^-\ =Fe(OH)_2darr+2K^+\ +2Cl^-`

Skrócony zapis jonowy: `Fe^(2+)+2OH^-\ =Fe(OH)_2darr`

 

Równanie reakcji: `ZnCl_2+2NaOH=Zn(OH)_2darr+2NaCl`

Nazwy produktów: wodorotlenek cynku, chlorek sodu

Zapis jonowy: `Zn^(2+)+2Cl^-\ +2Na^+\ +2OH^-\ =Zn(OH)_2darr+2Na^+\ +2Cl^-`

Skrócony zapis jonowy: `Zn^(2+)+2OH^-\ =Zn(OH)_2darr`

 

Równanie reakcji: `2Al(NO_3)_3+3H_2S=Al_2S_3darr+6HNO_3`

Nazwy produktów: siarczek glinu, kwas azotowy(V)

Zapis jonowy: `2Al^(3+)+6NO_3^-\ +6H^+\ +3S^(2-)=Al_2S_3darr+6H^+\ +6NO_3^-`

Skrócony zapis jonowy: `2Al^(3+)+3S^(2-)=Al_2S_3darr`

 

Równanie reakcji: `Pb(NO_3)_2+2HI=PbI_2darr+2HNO_3`

Nazwy produktów: jodek ołowiu(II), kwas azotowy(V)

Zapis jonowy: `Pb^(2+)+2NO_3^-\ +2H^+\ +2I^-\ =PbI_2darr+2H^+\ +2NO_3^-`

Skrócony zapis jonowy: `Pb^(2+)+2I^-\ =PbI_2darr`

 

Równanie reakcji: `AgNO_3+HCl=AgCldarr+HNO_3`

Nazwy produktów: chlorek srebra, kwas azotowy(V)

Zapis jonowy: `Ag^+\ +NO_3^-\ +H^+\ +Cl^-\ =AgCldarr+H^+\ +NO_3^-`

Skrócony zapis jonowy: `Ag^+\ +Cl^-\ =AgCldarr`

 

Równanie reakcji: `K_2CO_3+CuCl_2=CuCO_3darr+2KCl`

Nazwy produktów: węglan miedzi(II), chlorek potasu

Zapis jonowy: `2K^+\ +CO_3^(2-)+Cu^(2+)+2Cl^-\ =CuCO_3darr+2K^+\ +2Cl^-`

Skrócony zapis jonowy: `CO_3^(2-)+Cu^(2+)=CuCO_3darr` 

 

 

Równanie reakcji: `Na_2CO_3+CaCl_2=CaCO_3darr+2NaCl`

Nazwy produktów: węglan wapnia, chlorek sodu

Zapis jonowy: `2Na^+\ +CO_3^(2-)+Ca^(2+)+2Cl^-\ =CaCO_3darr+2Na^+\ +2Cl^-`

Skrócony zapis jonowy: `CO_3^(2-)+Ca^(2+)=CaCO_3darr`

 

Równanie reakcji: `BaCl_2+Na_2SO_4=BaSO_4darr+2NaCl`

Nazwy produktów: siarczan(VI) baru, chlorek sodu

Zapis jonowy: `Ba^(2+)+2Cl^-\ +2Na^+\ +SO_4^(2-)=BaSO_4darr+2Na^+\ +2Cl^-`

Skrócony zapis jonowy: `Ba^(2+)+SO_4^(2-)=BaSO_4darr`

 

Równanie reakcji: `2AgNO_3+K_2SO_4=Ag_2SO_4darr+2KNO_3`

Nazwy produktów: siarczan(VI) srebra, azotan(V) potasu

Zapis jonowy: `2Ag^+\ +2NO_3^-\ +2K^+\ +SO_4^(2-)=Ag_2SO_4darr+2K^+\ +2NO_3^-`

Skrócony zapis jonowy: `2Ag^+\ +So_4^(2-)=Ag_2SO_4darr`

 

Równanie reakcji: `3MgSO_4+2K_3PO_4=Mg_3(PO_4)_2darr+3K_2SO_4`

Nazwy produktów: fosforan(V) magnezu, siarczan(VI) potasu

Zapis jonowy: `3Mg^(2+)+3SO_4^(2-)+6K^+\ +2PO_4^(3-)=Mg_3(PO_4)_2darr+6K^+\ +3SO_4^(2-)`

Skrócony zapis jonowy: `3Mg^(2+)+2PO_4^(3-)=Mg_3(PO_4)_2darr`

 

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 2b
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2315

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie