Wykonaj obliczenia na podstawie interpretacji 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Wykonaj obliczenia na podstawie interpretacji

4
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a)

Dane:

`m_(H_2)=40u`

`m_(Cl_2)=1420u`

Szukane:

`m_(HCl)` - masa powstałego chlorowodoru

Równanie reakcji:

`H_2+Cl_2->2HCl`  

Rozwiązanie:

Na podstawie interpretacji masowej wiemy, że z 2u atomu powstaje 73u chlorowodoru.

Możemy ułożyć proporcję:

`2u----73u`

`40u----m_(HCl)`

`m_(HCl)=(40u*73u)/(2u)=1460u`

Odp. W reakcji powstanie 1460u chlorowodoru.

 

b) Dane:

`m_(HgO)=43,4g`

`m_(O_2)=32g`

Szukane:

`m_(Hg)` - masa powstałej rtęci

Równanie reakcji:

`2HgO->2Hg+O_2`

Rozwiązanie:

Z interpretacji masowej wiemy, że z 434g tlenku rtęci powstało 402g rtęci i 32g tlenu.

Możemy więc ułożyć proporcję:

`402g----32g`

`m_(Hg)---3,2g`

`m_(Hg)=(402g*3,2g)/(32g)=40,2g`

Odp. W reakcji powstało 40,2g rtęci.

 

c) Dane:

`m_(SO_2)=20g`

Szukane:

`m_(SO_3)` - masa otrzymanego tlenku siarki(VI)

Równanie reakcji:

`2SO_2+O_2->2SO_3`  

Rozwiązanie:

Z interpretacji masowej wiemy, że z 128g tlenku siarki(IV) i 32g tlenu powstaje 160g tlenku siarki(VI).

Możemy zatem ułożyć proporcję:

`128g----160g`

`20g----m_(SO_3)`

`m_(SO_2)=(20g*160g)/(128g)=25g`

Odp. W reakcji powstanie 25g tlenku siarki(VI).

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 2a
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie