Uzupełnij tabelę według wzoru 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Uzupełnij tabelę według wzoru

3
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

I. 

Nazwa Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Wartościowość pierwiastków Liczba atomów 
lub jonów
tworzących związek
tlenek sodu `Na_2O` --- Na(I), O(II) 2 kationy sodu,
1 anion tlenkowy
tlenek węgla(II) `CO` `C=O` C(II), O(II) 1 atom węgla
1 atom tlenu
chlorek miedzi(II) `CuCl_2` --- Cu(II), Cl(I) 1 kation miedzi
2 aniony chlorkowe
siarczek żelaza(III) `Fe_2S_3` --- Fe(III), S(II) 2 kationy żelaza
3 aniony siarczkowe
tlenek siarki(IV) `SO_2` `O=S=O` S(IV), O(II) 1 atom siarki
2 atomy tlenu
tlenek węgla(IV) `CO_2` `O=C=O` C(IV), O(II) 1 atom węgla
2 atomy tlenu
woda `H_2O`  

H(I), O(II)

2 atomy wodoru
1 atom tlenu
amoniak `NH_3`   N(III), H(I) 1 atom azotu
3 atomy wodoru
tlenek siarki(VI) `SO_3`   S(IV), O(II) 1 atom siarki
3 atomy tlenu
tlenek chloru(VII) `Cl_2O_7`   Cl(VII), O(II) 2 atomy chloru
7 atomów tlenu
siarczek ołowiu(IV) `PbS_2` --- Pb(IV), S(II) 1 kation ołowiu
2 aniony siarczkowe

 

II.

Zapis Sposób odczytu Zapis Sposób odczytu
`5\ Mg` 5 atomów magnezu `3\ CO`  3 cząsteczki tlenku węgla(II)
`5\ O_2`  5 cząsteczek tlenu `2\ CO_2`  2 cząsteczki tlenku węgla(IV)
`3\ H` 3 atomy wodoru `2\ N_2O_3`  2 cząsteczki tlenku azotu(III)
`3\ H_2` 3 cząsteczki wodoru `4\ N_2O_5` 4 cząsteczki tlenku azotu(V)
`2\ P` 2 atomy fosforu `3\ SiO_2`  3 cząsteczki tlenku krzemu
`2\ P_4` 2 cząsteczki fosforu `P_4O_10` 1 cząśteczka tlenku fosforu(V)

 

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 2a
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie