Zmieszano 200cm³ 10-procentowego roztworu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Zmieszano 200cm³ 10-procentowego roztworu

10
 Zadanie

11
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Dane:

`V_1=200cm^3`

`C_(p1)=10%`

`d_1=1,01g/(cm^3)`

`V_2=500cm^3`

`C_(p2)=40%`

`d_2=1,1g/(cm^3)`

Szukane:

`C_(p3)` - stężenie roztworu powstałego w wyniku zmieszania roztwori 1 i 2

`m_(s1)` - masa substancji rozpuszczonej w roztworze 1

`m_(s2)` - masa substancji rozpuszczonej w roztworze 2

`m_(s3)` - łączna masa substancji

`m_(r1)` - masa roztworu 1

`m_(r2)` - masa roztworu 2

`m_(r3)` - łączna masa roztworu

Rozwiązanie:

1) Znając gęstość roztworu 1 obliczamy jego masę:

`1,01g----1cm^3`

`m_(r1)----200cm^3`

`m_(r1)=(1,01g*200cm^3)/(1cm^3)=202g`

2) Znając gęstość roztworu 2 obliczamy jego masę:

`1,1g----1cm^3`

`m_(r2)----500cm^3`

`m_(r2)=(1,1g*500cm^3)/(1cm^3)=550g`

3) Obliczamy łączną masę roztworu

`m_(r3)=m_(r1)+m_(r2)=202+550g=752g`

4) Obliczamy masę substancji w roztworze 1:

`202g----100%`

`m_(s1)----10%`

`m_(s1)=(202g*10%)/(100%)=20,2g`

5) Obliczamy masę substancji w roztworze 2:

`550g----100%`

`m_(s2)----40%`

`m_(s2)=(550g*40%)/(100%)=220g`

6) Obliczamy łączną masę substancji rozpuszczonej:

`m_(s3)=m_(s1)+m_(s2)=20,2+220g=240,2g`

7) Obliczamy nowe stężęnie roztworu:

`C_(p3)=(m_(s3))/(m_(r3))*100%`

`C_(p3)=(240,2g)/(752g)*100%=31,9%`

 

Odp. Stężęnie powstałego roztworu wynosi 31,9%

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 2a
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie