Świat chemii 2a (Zeszyt ćwiczeń, Zamkor)

Jakie będzie stężenie gorącego syropu 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Jakie będzie stężenie gorącego syropu

6
 Zadanie

7
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Dane:

`m_(r1)=1kg=1000g`

`C_(p1)=20%`

`m_(cukru)=0,5kg=500g` - masa dodanego cukru

Szukane:

`C_(p2)` - stężenie procentowe po dodaniu cukru

`m_(s1)` - masa substancji rozpuszczonej w roztworze przed dosypaniem cukru

`m_(s2)` - masa substancji rozpuszczonej w roztworze po dodaniu cukru

`m_(r2)` - masa roztworu po dodaniu cukru

Rozwiązanie:

1) Obliczmy ile początkowo cukru znajdowało się w roztworze:

`1000g----100%`

`m_(s1)----20%`

`m_(s1)=(1000g*20%)/(100%)=200g`

2) Obliczmy jaka była łączna masa cukru, która uległa rozpuszczeniu:

`m_(s2)=m_(s1)+m_(cukru)=200g+500g=700g`

3) Obliczmy jak zmieniła się masa roztworu:

`m_(r2)=m_(r1)+m_(cukru)=1000g+500g=1500g`

4) Obliczmy jak zmieniło się stężenie roztworu:

`C_(p2)=(m_(s2))/(m_(r2))*100%`

`C_(p2)=(700g)/(1500g)*100%~~46,7%`

 

Odp. Po dodaniu 0,5kg cukru do roztworu jego stężenie wynosiło około 46,7%

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Dorota Lewandowska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie