Odpowiedz na pytania 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

a) Który z kwasow karboksylowych - masłowy, czy pentanowy - ma większą liczbę atomów węgla w cząsteczce?

Odp. Większa liczbę atomów wegla w cząsteczce ma kwas pentanowy. Kwas pentaowy ma 5 atomów węgla, a kwas masłowy, czyli kwas butanowy ma 4 atomy węgla w cząsteczce.

 

b) Który z kwasów karboksylowych - heksanowy czy propionowy - łatwiej ulega dysocjacji jonowej?

Odp. Reakcji dysocjacji jonowej łatwiej ulega kwas propionowy.

 

c) Który z kwasów karboksylowych - masłowy, czy heptanowy - lepiej rozpuszcza się w wodzie?

Odp. Lepiej w wozie rozpuszcza się kwas masłowy

 

d) Który z kwasów karboksylowych ma większa gęstość - kwas o 14 atomach węgla, czy kwas stearynowy?

Odp. Większą gęstość ma kwas o stearynowy.

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 3 2013
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie