Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne oraz

38
 Zadanie

39
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że pewien alkan posiada masę cząsteczkową równą 58u.

Wzór ogólny alkanu: `C_nH_(2n+2)`

Masy atomowe:

`m_C=12u`

`m_H=1u`

Układamy wyrażenie, pozwalające obliczyć n:

`12u*n+1u*(2n+2)=58u`

Pomijamy jednostki i obliczamy n:

`12n+2n+2=58`

`14n=58-2`

`14n=56\ \ |:14`

`n=4`

Wzór alkanu: `C_4H_10`

 

Wzór sumaryczny alkoholu: `C_4H_9OH`

Wzór półstrukturalny alkoholu: `CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH`

Nazwa alkoholu: butanol

Wzór sumaryczny kwasu: `C_3H_7COOH`

Wzór półstrukturalny kwasu kwasu karboksylowego: `CH_3-CH_2-CH_2-stackrel(stackrelO(||))C-OH`

Nazwa kwasu karboksylowego: kwas butanowy (nazwa zwyczajowa: kwas masłowy)