Chemia Nowej Ery 3 2013 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Obok zdań prawdziwych dotyczących glicerolu 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Obok zdań prawdziwych dotyczących glicerolu

24
 Zadanie

25
 Zadanie
26
 Zadanie

P. Wzór sumaryczny glicerolu to: `C_3H_8O_3`

F. Wzór półstrukturalny glicerolu to: `CH_3-#(CH)_(#|_(OH))-#(CH)_(#|_(OH))-OH`  , poprawnie: `#(CH_2)_(#|_(OH))-#(CH_2)_(#|_(OH))-#(CH)_(#|_(OH))` 

F. Jego nazwa systematyczna to propanol, poprawnie: propan-1,2,3-triol

P. Jest bezbarwną, gęstą i dobrze rozpuszczalną w wodzie cieczą.

P. Zawartość procentowa (procent masowy) wegla w glicerolu wynosi 39%

Obliczenia:

`m_(C_3H_8O_3)=3*m_C+8*m_H+3*m_O=3*12u+8*1u+3*16u=92u`

`%C=(3*12u)/(92u)*100%=36/92*100%~~39%`

P. Ma właściwości higroskopijne

F. Roztwór wodny glicerolu ma odczyn zasadowy, poprawnie ma odczyn obojetny

DYSKUSJA
user profile image
Emma

5 stycznia 2018
dzięki!
user profile image
Urszula

18 listopada 2017
dzieki!!!
Informacje
Chemia Nowej Ery 3 2013
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie