Oblicz, ile gramów metanolu uległo reakcji spalania 4.27 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile gramów metanolu uległo reakcji spalania

10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

13
 Zadanie
14*
 Zadanie

Równanie reakcji chemicznej:

`2CH_3OH+3O_2->2CO_2+4H_2O`

Z treści zadania wiemy, że powstało 11g tlenku węgla(IV).

Aby obliczyć ile gramów metanolu uległo spaleniu musimy znać masy cząsteczkowe metanolu i tlenku węgla(IV):

`m_C=12u`

`m_H=1u`

`m_O=16u`

`m_(CH_3OH)=m_C+4*m_4+m_O=12u+4*1u+16u=32u`

`m_(CO_2)=m_C+2*m_O=12u+2*16u=44u`

Z równania reakcji wynika, że z dwóch cząsteczek metanolu powstają dwie cząsteczki tlenku węgla(IV).

Układamy proporcję:

`2*32u\CH_3OH----2*44u\ CO_2`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x----11g`

`x=(2*32u*11g)/(2*44u)=8g`

 

Odp. Spaleniu uległo 8g metanolu.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

24-01-2017
dzięki :)
Informacje
Chemia Nowej Ery 3 2013
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie