Przyporządkuj odpowiednią grupę związków chemicznych 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Przyporządkuj odpowiednią grupę związków chemicznych

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

A. związki nieorganiczne

B. związki organiczne

 

1. kwas solny A

2. tlenek żelaza(III) A

3. acetylen B

4. amoniak A

5. tleneik węgla(IV) A

6. dekan B

7. kwas siarkowy(VI) A

8. węglan sodu A

9. woda A

10. propan B

11. wodorotlenek sodu A

12. etylen B

13. butan B

14. soda oczyszczona A

15. białko B

16. zasada potasowa A

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 3 2013
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie