Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Przyporządkuj odpowiednią grupę związków chemicznych 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Przyporządkuj odpowiednią grupę związków chemicznych

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

A. związki nieorganiczne

B. związki organiczne

 

1. kwas solny A

2. tlenek żelaza(III) A

3. acetylen B

4. amoniak A

5. tleneik węgla(IV) A

6. dekan B

7. kwas siarkowy(VI) A

8. węglan sodu A

9. woda A

10. propan B

11. wodorotlenek sodu A

12. etylen B

13. butan B

14. soda oczyszczona A

15. białko B

16. zasada potasowa A