Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Oblicz, ile gramów tlenu zostanie zużytych podczas 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile gramów tlenu zostanie zużytych podczas

32
 Zadanie
33
 Zadanie

34
 Zadanie

Zapiszmy równanie reakcji spalania etanu:

`2C_2H_6+7O_2->4CO_2+6H_2O`

Z treści zadania wiemy, że spaleniu uległo 15g etanu. Aby obliczyć ile tlenu zużyto, musimy znać masy cząsteczkowe etenu i tlenu:

`m_(C_2H_6)=2*m_C+6*m_H=2*12u+6*1u=30u`

`m_(O_2)=2*m_O=2*16u=32u`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 2 cząsteczek etanu potrzeba 7 cząsteczek tlenu.

Aby obliczyć ile gramów tlenu zużyto w reakcji układamy następująca proporcję:

`2*30u\ C_2H_6----7*32u\ O_2`

`15g\ C_2H_6----x`

`x=(15g*7*32u)/(2*30u)=56g`

 

Odp. Do spalenia 15g etanu potrzeba 56g tlenu.