Gospodarstwo domowe zużywa około 40m3 gazu 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Gospodarstwo domowe zużywa około 40m3 gazu

21
 Zadanie

22
 Zadanie

a)

Skoro jedno gospodarstwo miesięcznie zużywa `40m^3` gazu ziemnego, to 200 gospodarstw będzie zużywać przez miesiąc:

`200*40m^3=8000m^3` gazu ziemnego

Z treści zadania wiemy, że zawartość metany w gazie ziemnym wynosi 90%, zatem 200 gospodarstw w ciągu miesiące zużyje:

`8000m^3*90%=8000m^3*0,9=7200m^` 3 metanu

 

Przez rok 200 godpodarstw zużyje:

`8000m^3*12=96000m^3` gazu zmiemnego, który zawiera:

`7200m^3*12=86400m^3` metanu

 

Odp. 200 gospodarstw przez miesiąc zużyje `8000m^3` gazu zmiemnego zawierającego `7200m^3` metanu, a przez rok 200 gospodarstw wykorzysta `96000m^3` gazu ziemnego, czyli `86400m^3` metanu.

 

b)*

Zapiszmy równanie reakcji:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O`

Z treści zadania wiemy, że jedno gospodarstwo zużywa około `40m^3` gazu ziemnego o zawartości 90% metanu.

Obliczmy ile metanu znajduje się w `40m^3` gazu ziemnego:

`40m^3*90%=40m^3*0,9=36m^3`

Obliczmy masy cząsteczkowe metanu i tlenku węgla(IV):

`m_C=12u`

`m_H=1u`

`m_O=16u`

`m_(CH_4)=m_C+4*m_H=12u+4*1u=16u`

`m_(CO_2)=m_C+2*m_O=12u+2*16u=44u`

Obliczmy jaką masę ma `36m^3` metanu, jeśli gęstość metanu wynosi `0,422g/(cm^3)`

Zamieniamy `m^3` na `cm^3` :

`36m^3=36\ 000dm^3=36\ 000\ 000cm^3`

i układamy proporcję:

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1cm^3----0,422g` 

`36\ 000\ 000cm^3----x`

`x=(36\ 000\ 000cm^3*0,422g)/(1cm^3)=15\ 192\ 000g`

Jak wynika z równania reakcji z 1 cząsteczki metanu o masie 16u powstaje 1 cząsteczka tlenku wegla(IV) o masie 44u.

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 16u----44u`  

`15\ 192\ 000g----y`

`y=(15\ 192\ 000g*44u)/(16u)=41\ 778\ 000g`

Wiedząc, że gęstość tlenku wegla(IV) wynosi `1,297g/(cm^3)` obliczamy objętość wydzielonego gazu:

`1cm^3----1,297g`

`\ \ \ \ \ \ z----41\ 778\ 000g` 

`z=(1cm^3*41\ 778\ 000g)/(1,297g)=32\ 211\ 256cm^3~~32,2m^3`

 

Odp. W wyniku spalenia `40m^3` gazu ziemnego wydzieli się około `32,2m^3` tlenku wegla(IV)

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 3 2013
Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Zobacz także
Udostępnij zadanie