Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Gospodarstwo domowe zużywa około 40m3 gazu 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Gospodarstwo domowe zużywa około 40m3 gazu

21
 Zadanie

22
 Zadanie

a)

Skoro jedno gospodarstwo miesięcznie zużywa `40m^3` gazu ziemnego, to 200 gospodarstw będzie zużywać przez miesiąc:

`200*40m^3=8000m^3` gazu ziemnego

Z treści zadania wiemy, że zawartość metany w gazie ziemnym wynosi 90%, zatem 200 gospodarstw w ciągu miesiące zużyje:

`8000m^3*90%=8000m^3*0,9=7200m^` 3 metanu

 

Przez rok 200 godpodarstw zużyje:

`8000m^3*12=96000m^3` gazu zmiemnego, który zawiera:

`7200m^3*12=86400m^3` metanu

 

Odp. 200 gospodarstw przez miesiąc zużyje `8000m^3` gazu zmiemnego zawierającego `7200m^3` metanu, a przez rok 200 gospodarstw wykorzysta `96000m^3` gazu ziemnego, czyli `86400m^3` metanu.

 

b)*

Zapiszmy równanie reakcji:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O`

Z treści zadania wiemy, że jedno gospodarstwo zużywa około `40m^3` gazu ziemnego o zawartości 90% metanu.

Obliczmy ile metanu znajduje się w `40m^3` gazu ziemnego:

`40m^3*90%=40m^3*0,9=36m^3`

Obliczmy masy cząsteczkowe metanu i tlenku węgla(IV):

`m_C=12u`

`m_H=1u`

`m_O=16u`

`m_(CH_4)=m_C+4*m_H=12u+4*1u=16u`

`m_(CO_2)=m_C+2*m_O=12u+2*16u=44u`

Obliczmy jaką masę ma `36m^3` metanu, jeśli gęstość metanu wynosi `0,422g/(cm^3)`

Zamieniamy `m^3` na `cm^3` :

`36m^3=36\ 000dm^3=36\ 000\ 000cm^3`

i układamy proporcję:

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1cm^3----0,422g` 

`36\ 000\ 000cm^3----x`

`x=(36\ 000\ 000cm^3*0,422g)/(1cm^3)=15\ 192\ 000g`

Jak wynika z równania reakcji z 1 cząsteczki metanu o masie 16u powstaje 1 cząsteczka tlenku wegla(IV) o masie 44u.

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 16u----44u`  

`15\ 192\ 000g----y`

`y=(15\ 192\ 000g*44u)/(16u)=41\ 778\ 000g`

Wiedząc, że gęstość tlenku wegla(IV) wynosi `1,297g/(cm^3)` obliczamy objętość wydzielonego gazu:

`1cm^3----1,297g`

`\ \ \ \ \ \ z----41\ 778\ 000g` 

`z=(1cm^3*41\ 778\ 000g)/(1,297g)=32\ 211\ 256cm^3~~32,2m^3`

 

Odp. W wyniku spalenia `40m^3` gazu ziemnego wydzieli się około `32,2m^3` tlenku wegla(IV)