Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

Azot w przyrodzie występuje w postaci dwóch 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Azot w przyrodzie występuje w postaci dwóch

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Liczba neutronów w izotopie `_7^14N` : 7 Liczba neutronów w izotopie `_7^15N` : 8

Obliczenia:

`m_(sr.)=(m_1*%m_1+m_2*%m_2)/(100%)`

`m_1=14u`

`m_2=15u`

`%m_1=99,639%`

`%m_2=100%-99,639%=0,361%`

`m_(sr.)=(14u*99,639%+15u*0,361%)/(100%)=14,00361u`

 

ODp.Obliczona masa azotu jest zbliżona do masy  umieszczonej w układzie okresowym pierwiastków.