Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory cząsteczek substancji 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Uzupełnij tabelę. Wpisz wzory cząsteczek substancji

11
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 

Nazwa Wzór cząsteczki Masa cząsteczkowa, u
tlen `O_2` `m_(O_2)=2*m_O=2*16u=32u`  
azot `N_2`  `m_(N_2)=2*m_N=2*14u=28u`  
tlenek węgla(IV) `CO_2`  `m_(CO_2)=m_C+2*m_O=12u+2*16u=44u`
wodór `H_2` `m_(H_2)=2*m_H=2*1u=2u`
ozon `O_3` `m_(O_3)=3*m_O=3*16u=48u`
para wodna `H_2O` `m_(H_2O)=2*m_H+m_O=2*1u+16u=18u`

 

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie