Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń, Zamkor)

Uzupełnij tabelę. Wpisz równania reakcji na 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Uzupełnij tabelę. Wpisz równania reakcji na

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie

 

Zapis słowny reakcji i równanie reakcji Typ reakcji
tlenek węgla(II)+tlen-> tlenek węgla(IV)
`2CO+O_2->2CO_2`
reakcja syntezy
tlenek rtęci(II)->tlen+rtęć
`2HgO->O_2+2Hg`
reakcja analizy
tlenek żelaza(III)+wodór->żelazo+woda
`Fe_2O_3+3H_2->2Fe+3H_2O`

reakcja wymiany
fosfor+tlen->tlenek fosforu(III)
`P_4+3O_2->2P_2O_3`
reakcja syntezy

 

DYSKUSJA
user profile image
Nadia

7 listopada 2017
Dziękuję!!!!
user profile image
Tadeusz

1 listopada 2017
Dzięki!!!!
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie