Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

W procesie otrzymywania chloru wykorzystuje się 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W procesie otrzymywania chloru wykorzystuje się

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Dane:

`m_(NaCl)=93,6g`

`m_(Na)=36,8g`

Szukane:

`m_(Cl_2)`

`V_(Cl_2)`

Równanie reakcji:

`2NaCl->2Na+Cl_2`

Rozwiązanie:

Korzstamy z prawa zachowania masy:

`m_(Cl_2)=m_(NaCl)-m_(Na)=93,6g-36,8g=56,8g`

Odczytujemy gęstość chloru z układu okresowego pierwiastków chemicznych:

`d=3,214g/(dm^3)`

Przekształcamy wzór na gęstość, tak, aby obliczyć objętość:

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V\ |:d\ \ \ =>\ \ \ V=m/d`

`V_(Cl_2)=(m_(Cl_2))/(d)=(56,8g)/3,214(g/(dm^3))=17,67dm^3`

 

Odp. W reakcji wydzieliło się 56,8g chloru, który zajmował objętość `17,67dm^3` .