Cząsteczka tlenku pierwiastka X zawiera cztery 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Cząsteczka tlenku pierwiastka X zawiera cztery

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że pewien tlenek zawiera 4 atomy pierwiastka X o łącznek masie 124u.

Obliczmy masę jednego atomu:

`124u:4=31u`

Tym pierwiastkiem jest fosfor.

Masa tlenku wynosi 220u

Obliczmy łączną mase tlenu:

`220u-124u=96u`

`m_O=16u`

`96u:16u=6`

Wzór tlenku: `P_4O_6`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-26
dzięki!
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie