Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń, Zamkor)

Oblicz masę sztabki o wymiarach 10cm x 5cm 4.28 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz masę sztabki o wymiarach 10cm x 5cm

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

Dane: `a=10cm,\ b=5cm,\ c=2cm,\ d_(Pb)=11,35g/(cm^3),\ d_(Al)=2,7g/(cm^3) `

Szukane:V - objętość sztabki,  `m_a` - masa sztabki wykonanej z ołowiu `m_b` - masa sztabki wykonanej z glinu

 

Rozwiązanie:

Obliczmy objętość sztabki ze wzoru: `V=a*b*c`

`V=10cm*5cm*2cm=100cm^3`

Aby obliczyć masę, znając objętośc i gęstość należy przekształcić wzór:

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V`

`m_a=d_(Pb)*V=11,35g/(cm^3)*100cm^3=1135g`

`m_b=d_(Al)*V=2,7g/(cm^3)*100cm^3=270g`

 

Odp. Masa sztabki wykonenej z ołowiu wynosi 1135g, natomiast masa sztabki o tych samych wymiarach wykonanej z glinu to 270g.

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie