Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

Do nazw mieszanin oraz metod ich rozdziału 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Do nazw mieszanin oraz metod ich rozdziału

3
 Zadanie

I. roztwór - E. jednorodna mieszanina cieczy i rozpuszczonej w niej substancji

II. zawiesina - G. mieszanina niejednorodna, w której substancja trudno rozpuszczalna opada po pewnym czasie na dno naczynia

III. dekantacja - A. zlewanie cieczy znad osadu, który opadł na dno naczynia

IV. sedymentacja - F. opadanie cząstek ciała stałego w wyniku działania siły ciężkości

V. sączenie - D. oddzielanie substancji stałej od cieczy za pomocą bibuły filtracyjnej

VI. destylacja - C. metoda rozdziału mieszaniny cieczy, polegająca na wykorzystaniu różnic w wartościach temperatury wrzenia składników meszaniny

VII. krystalizacja - B. proces rozdziału mieszanin polegający na wydzielaniu kryształów z roztworu

 

I. II. III. IV. V. VI. VII.
E G A F D C B