Zadaniem pięciu uczennic było sporządzenie 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Zadaniem pięciu uczennic było sporządzenie

3
 Zadanie

a) Dane:

`m_s=30g`

`m_r=150g`

Szukane: 

`C_p` - stężenie procentowe

Rozwiązanie:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(30g)/(150g)*100%=20%`

 

b) Dane: 

`m_s=20g`

`m_(wody)=100g`

Szukane:

`m_r` - masa roztworu

`C_p` - stężenie procentowe

Rozwiązanie:

`m_r=m_s+m_(wody)=20g+100g=120g`

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(20g)/(120g)*100%~~16,7%`

 

c) Dane:

`C_(p1)=40%`

`m_(r1)=300g`

`V_(wody)=100cm^3`

Szukane:

`C_(p2)` - stężenie procentowe nowego roztworu

`m_s` - masa substancji

`m_(r2)` - masa nowego roztworu

Rozwiązanie:

`300g---100%`

`m_s----40%`

`m_s=(300g*40%)/(100%)=120g`

Gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` , więc `100cm^3` wody waży 100g

`m_(r2)=300g+100g=400g`

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_(p2)=(120g)/(400g)*100%=30%`

 

d) Dane:

`V=50cm^3`

`C_(p1)=1%`

`d=1,13g/(cm^3)`

`m_(cukru)=10*0,7g=7g`

Szukane:

`C_(p2)` - stężenie procentowe nowego roztworu

`m_(s1)` - masa substancji przed dodaniem cukru

`m_(s2)` - masa substancji po dodaniu cukru

`m_(r1)` - masa roztworu przed dodaniem cukru

`m_(r2) ` - masa roztworu po dodaniu cukru

Rozwiązanie:

Najpierw obliczamu masę roztworu 1:

`1,13g---1cm^3`

`m_(r1)---50cm^3`

`m_(r1)=(1,13g*50cm^3)/(1cm^3)=56,5g`

Teraz obliczamy masę roztworu 2:

`m_(r2)=m_(r1)+m_(cukru)=56,5g+7g=63,5g`

Obliczmy masę substancji przed dodaniem cukru:

`56,5g---100%`

`m_(s1)---1%`

`m_(s1)=(56,5g*1%)/(100%)=0,565g`

Teraz obliczmy masę substancji po dodaniu 10 łyżeczek cukru

`m_(s2)=m_(s1)+m_(cukru)=0,565g+7g=7,565g`

Możemy obliczyć nowe stężenie:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_(p2)=(7,565g)/(63,5g)*100%~~12%`

 

e) Dane:

`m_(r1)=200g`

`m_(r2)=100g`

`C_(p1)=15%`

Szukane:

`m_s` - masa substancji

`C_(p2)` - nowe stężenie procentowe

Rozwiązanie:

`200g---100%`

`m_s---15%`

`m_s=(200g*15%)/(100%)=30g`

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_(p2)=(30g)/(100g)*100%=30%`

 

Wzrost stężenie roztworów: d) 12%, b) 16,7%, a) 20%, c) 30%, e) 30%

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie