Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

Zadaniem pięciu uczennic było sporządzenie 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zadaniem pięciu uczennic było sporządzenie

3
 Zadanie

a) Dane:

`m_s=30g`

`m_r=150g`

Szukane: 

`C_p` - stężenie procentowe

Rozwiązanie:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(30g)/(150g)*100%=20%`

 

b) Dane: 

`m_s=20g`

`m_(wody)=100g`

Szukane:

`m_r` - masa roztworu

`C_p` - stężenie procentowe

Rozwiązanie:

`m_r=m_s+m_(wody)=20g+100g=120g`

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_p=(20g)/(120g)*100%~~16,7%`

 

c) Dane:

`C_(p1)=40%`

`m_(r1)=300g`

`V_(wody)=100cm^3`

Szukane:

`C_(p2)` - stężenie procentowe nowego roztworu

`m_s` - masa substancji

`m_(r2)` - masa nowego roztworu

Rozwiązanie:

`300g---100%`

`m_s----40%`

`m_s=(300g*40%)/(100%)=120g`

Gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` , więc `100cm^3` wody waży 100g

`m_(r2)=300g+100g=400g`

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_(p2)=(120g)/(400g)*100%=30%`

 

d) Dane:

`V=50cm^3`

`C_(p1)=1%`

`d=1,13g/(cm^3)`

`m_(cukru)=10*0,7g=7g`

Szukane:

`C_(p2)` - stężenie procentowe nowego roztworu

`m_(s1)` - masa substancji przed dodaniem cukru

`m_(s2)` - masa substancji po dodaniu cukru

`m_(r1)` - masa roztworu przed dodaniem cukru

`m_(r2) ` - masa roztworu po dodaniu cukru

Rozwiązanie:

Najpierw obliczamu masę roztworu 1:

`1,13g---1cm^3`

`m_(r1)---50cm^3`

`m_(r1)=(1,13g*50cm^3)/(1cm^3)=56,5g`

Teraz obliczamy masę roztworu 2:

`m_(r2)=m_(r1)+m_(cukru)=56,5g+7g=63,5g`

Obliczmy masę substancji przed dodaniem cukru:

`56,5g---100%`

`m_(s1)---1%`

`m_(s1)=(56,5g*1%)/(100%)=0,565g`

Teraz obliczmy masę substancji po dodaniu 10 łyżeczek cukru

`m_(s2)=m_(s1)+m_(cukru)=0,565g+7g=7,565g`

Możemy obliczyć nowe stężenie:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_(p2)=(7,565g)/(63,5g)*100%~~12%`

 

e) Dane:

`m_(r1)=200g`

`m_(r2)=100g`

`C_(p1)=15%`

Szukane:

`m_s` - masa substancji

`C_(p2)` - nowe stężenie procentowe

Rozwiązanie:

`200g---100%`

`m_s---15%`

`m_s=(200g*15%)/(100%)=30g`

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`

`C_(p2)=(30g)/(100g)*100%=30%`

 

Wzrost stężenie roztworów: d) 12%, b) 16,7%, a) 20%, c) 30%, e) 30%