Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

Uzupełnij zdania opisujące budowę atomów 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Uzupełnij zdania opisujące budowę atomów

1
 Zadanie

2
 Zadanie

I.  Liczba atomowa pierwiastka, którego jest najwięcej w powietrzu - azotu - wynosi 7.

II. W jądrze atomu pierwiastka o nazwie tlen, obecnego w powietrzu niezbędnego w procesie oddychania znajduje się 8 protonów.

III. W cząsteczce gazu cięższego od powietrza, powstającego w procesie spalania, oprócz dwóch atomów tlenu jest również atom węgla.

IV. Gazem, którego w atmosferze ziemskiej praktycznie nie ma, ale jest ajbardziej rozpowszechniony we wszechświecie, jest wodór. Znane są jego trzy izotopy i nazwach prot, deuter i tryt. Różnią się one liczbą neutronów w jądrze.

V. wiązania chemiczne w cząsteczkach poznanych gazów to wiązania kowalencyjne.

VI. W tworzeniu wiązania w cząsteczce wodoru `H_2`  biorą udział dwa elektrony po jednym należącym do każdego z atomów.

VII. Wiązanie w cząsteczce azotu `N_2`  tworzą trzy wspólne pary elektronowe.