Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń, Zamkor)

Uzupełnij zdania opisujące budowę atomów 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Uzupełnij zdania opisujące budowę atomów

1
 Zadanie

2
 Zadanie

I.  Liczba atomowa pierwiastka, którego jest najwięcej w powietrzu - azotu - wynosi 7.

II. W jądrze atomu pierwiastka o nazwie tlen, obecnego w powietrzu niezbędnego w procesie oddychania znajduje się 8 protonów.

III. W cząsteczce gazu cięższego od powietrza, powstającego w procesie spalania, oprócz dwóch atomów tlenu jest również atom węgla. Ma on (atom węgla) dwie powłoki elektronowe i 4 elektrony walencyjne.

IV. Gazem, którego w atmosferze ziemskiej praktycznie nie ma, ale jest najbardziej rozpowszechniony we wszechświecie, jest wodór. Znane są jego trzy izotopy i nazwach prot, deuter i tryt. Różnią się one liczbą neutronów w jądrze.

V. wiązania chemiczne w cząsteczkach poznanych gazów to wiązania kowalencyjne.

VI. W tworzeniu wiązania w cząsteczce wodoru `H_2`  biorą udział dwa elektrony po jednym należącym do każdego z atomów.

VII. Wiązanie w cząsteczce azotu `N_2`  tworzą trzy wspólne pary elektronowe.

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie