Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

Wykonaj obliczenia na podstawie interpretacji 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Wykonaj obliczenia na podstawie interpretacji

6
 Zadanie

a)

Dane:

`m_(H_2)=40u`

`m_(Cl_2)=1420u`

Szukane:

`m_(HCl)` - masa powstałego chlorowodoru

Równanie reakcji:

`H_2+Cl_2->2HCl`  

Rozwiązanie:

Na podstawie interpretacji masowej wiemy, że z 2u atomu powstaje 73u chlorowodoru.

Możemy ułożyć proporcję:

`2u----73u`

`40u----m_(HCl)`

`m_(HCl)=(40u*73u)/(2u)=1460u`

Odp. W reakcji powstanie 1460u chlorowodoru.

 

b) Dane:

`m_(HgO)=43,4g`

`m_(O_2)=32g`

Szukane:

`m_(Hg)` - masa powstałej rtęci

Równanie reakcji:

`2HgO->2Hg+O_2`

Rozwiązanie:

Z interpretacji masowej wiemy, że z 434g tlenku rtęci powstało 402g rtęci i 32g tlenu.

Możemy więc ułożyć proporcję:

`402g----32g`

`m_(Hg)---3,2g`

`m_(Hg)=(402g*3,2g)/(32g)=40,2g`

Odp. W reakcji powstało 40,2g rtęci.

 

c) Dane:

`m_(SO_2)=20g`

Szukane:

`m_(SO_3)` - masa otrzymanego tlenku siarki(VI)

Równanie reakcji:

`2SO_2+O_2->2SO_3`  

Rozwiązanie:

Z interpretacji masowej wiemy, że z 128g tlenku siarki(IV) i 32g tlenu powstaje 160g tlenku siarki(VI).

Możemy zatem ułożyć proporcję:

`128g----160g`

`20g----m_(SO_3)`

`m_(SO_2)=(20g*160g)/(128g)=25g`

Odp. W reakcji powstanie 25g tlenku siarki(VI).