Autorzy:Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

Uzupełnij tabelę. Wpisz informacje dotyczące 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Uzupełnij tabelę. Wpisz informacje dotyczące

3
 Zadanie

 

Informacja Metan
Stosunek liczby atomów tworzących związek `C:H=1:4`
stosunek masowy węgla do wodoru `m_C:4*m_H=12:4*1=12:4=3:1`
Masa cząsteczkowa, u `m_(CH_4)=m_C+4*m_H=12+4*1=16`
zawartość procentowa wodoru `%H=(4*m_H)/(m_(CH_4))*100%=4/16*100%=25%`