Oblicz, jaka objętość chlorowodoru - HCl - wydzieli 4.54 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, jaka objętość chlorowodoru - HCl - wydzieli

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Dane:

`V=1l=1dm^3=1000cm^3`

`d_(H_2O)=1g/(cm^3)`

`d_(HCl)=1,63g/(dm^3)`

`T_1=20^oC`

`T_2=60^oC`

Szukane

`R_(20^oC)` - rozpuszczalność HCl w wodzie w temperaturze `20^oC`

`R_(60^oC)` - rozpuszczalność HCl w wodzie w temperaturze `60^oC`

`m_(roztw.) ` - masa roztworu, czyli wody nasyconej HCl

`m_(HCl) ` - masa gazu wydzielonego z 1l wody po podniesieniu temperatury

`V_(HCl)` - objętość HCl jaka wydzieli się z 1l wody nasyconej tym gazem

Rozwiązanie:

Z wykresów rozpuszczalności odczytujemy rozpuszczalności chlorowodoru w temperaturze `20^oC` i `60^oC`

`R_(20^oC)=72g"/"100g\ wody`

`R_(60^oC)=57g"/"100g\ wody`  

Znając gęstość i objętość wody nasyconek HCl obliczamy jej masę:

`d_(H_2O)=(m_(roztw.))/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m_(roztw)=d_(H_2O)*V`

`m_(roztw.)=1g/(cm^3)*1000cm^3=1000g`

Jeśli w 100g wody o temperaturze `20^oC` rozpuścimy maksymalną ilość HCl, czyli 72g, to masa roztworu będzie wynosić 172g, analogicznie będzie jeśli woda będzie miała temperature `60^oC` . Wtedy w 100g wody rozpuści się 57g HCl, więc roztwór będzie miał masę 157g.

Obliczmy ile HCl znajduje się w roztworze o masie 1000g.

Układamy proporcję:

w teperaturze `20^oC` :

`172g\ "roztworu"----72g\ HCl`

`1000g\ "roztworu"----x`

`x=(1000g*72g)/(172g)~~418,6g`

w temperaturze `60^oC` :

`157g\ "roztworu"----57g\ HCl`

`1000g\ "roztworu"----y`

`y=(1000g*57g)/(157g)~~331,2g`

Zatem po podniesieniu temperatury wydzieli się:

`m_(HCl)=x-y=418,6g-331,2=87,4g`

Znając gęstość chlorowodoru obliczmy jaka objętość wydzieli się po podniesieniu temperatury:

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V\ |:d\ \ \ =>\ \ \ V=m/d`

`V_(HCl)=(m_(HCl))/(d_(HCl))=(87,4g)/(1,63g/(dm^3))~~53,6dm^3`

 

Odp. Po podwyższeniu temperatury wydzieli się około `53,6dm^3` chlorowodoru.

 

DYSKUSJA
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie