Świat chemii 1 (Zeszyt ćwiczeń, Zamkor)

Jakie znaczenie ma woda dla żyjących 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Jakie znaczenie ma woda dla żyjących

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

 

Żyjące organizmy Klimat Gospodarstwa domowe Rolnictwo Przemysł
Woda bierze udział we wszystkich procesach związanych z przemianą materii w komórkach żyjących organizmów. Stanowi rozpuszczalnik wielu substancji, w tym soli mineralnych. Woda zgromadzona w morzach i oceanach pochłania energię docierającą do Ziemi ze słońca, a następnie przekazuje tą energię do atmosfery. Woda jest niezbędna ludziom w ich gospodarstwach domowych przede wszystkim do picia, ale także do utrzymywania higieny (kąpiele, pranie ubrań, zmywanie naczyń).  Woda jest podstawowym surowcem w rolnictwie, jest niezbędna roślinom do prawidłowego wzrostu. Woda w przemyśle jest wykorzystywana jako surowiec, ale głównie jako substancja chłodząca maszyny i substancja zmniejszająca tarcie.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

03-11-2017
Dzieki za pomoc
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Dorota Lewandowska, Barbara Nalewczyńska, Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie