Autorzy:Anna Warchoł

Wydawnictwo:Zamkor

Rok wydania:2015

Jakie wiązania chemiczne występują w gazach 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Jakie wiązania chemiczne występują w gazach

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Gazy gnilne to metan `CH_4` , amoniak `NH_3`  i siarkowodór `H_2S` .

W tych cząsteczkach występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.

Cząsteczka metanu posiada 4 wiążące pary elektronowe.

Cząsteczka amoniaku posiada 3 wiążące i 1 niewiążącą parę elektronową.

Cząsteczka siarkowodoru posiada 2 wiążące i 2 niewiążące pary elektronowe.