Oblicz masę powietrza wypełniającego salę 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz masę powietrza wypełniającego salę

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Dane:

`a=200m^2`

`h=2,5m`

`d=1,29(kg)/(m^3)`

Szukane:

`V` - objętość sali

`m` - masa powietrza wypełniającego salę

Wzór i przekształcenia:

`V=a*h`

`d=m/V\ |*V\ \ =>\ \ \ m=d*V`

Obliczenia:

`V=200m^2*2,5m=500m^3`

`m=1,29(kg)/(m^3)*500m^3=645kg`

 

Odp, Powietrze wypełniające salę o powierzchni podłogo 200m^2 i wysokości 2,5m wynosi 645kg

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-08
dzięki :):)
Informacje
Świat chemii 1
Autorzy: Anna Warchoł
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie