Ciekawa chemia 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Rozwiąż logogryf. Z wyróżnionych pól 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Rozwiąż logogryf. Z wyróżnionych pól

10
 Zadanie

1. KOWALENCYJNE

2. MASA CZĄSTECZKOWA

3. STAŁOŚCI

4. WARTOŚCIOWOŚĆ

5. WYMIANY

6. RÓWNANIE REAKCJI

7. KRYSZTAŁY

8. WZÓR SUMARYCZNY

9. ATOMOWE SPOLARYZOWANE

10. ŁĄCZENIA

11. KATION

12. WALENCYJNE

13. ANION

14. MASY

15. WZÓR STRUKTURALNY

16. CZĄSTECZKA

17. SYNTEZA

18. ROZKŁADU

19. WSPÓŁCZYNNIK

20. JON

21. WIĄZANIE JONOWE

Hasło: WZORY I RÓWNANIA REAKCJI

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa chemia 1
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie