Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia Nowej Ery 1 2015, Zeszyt ćwiczeń

b) reakcja siarki z tlenem (spalanie siarki w tlenie)

  • zapis słowny przebiegu reakcji: siarka + tlen -> tlenek siarki(IV)
  • zapis z wykorzystniem symboli chemicznych i określenie wartościowości pierwiastków:
  • ustalenie współczynników stechiometrycznych:

Komentarze