Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia Nowej Ery 1 2015, Zeszyt ćwiczeń

Najpierw obliczmy objętość pokoju o wymiarach: 3m x 2m x 4m

Wiemy, że tlen stanowi około 21% objętości powietrza, a azot około 78%

Obliczmy objętość tlenu

Komentarze