Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 3.79 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5*
 Zadanie
6*
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że związek chemiczny o masie cząsteczowej 78u zawiara 3 atomy, z czego 2 atomu tego samego pierwiastka mają łączna masę 46u.

`46u:2=23u`

Pierwiastkiem, którego masa atomowa wynosi 23u jest sód, `m_(Na)=23u`

Oznaczmy trzeci pierwiastek jako X.

Aby obliczyć masę atomową trzeciego atomu X układamy i rozwiązujemy równanie:

`2*m_(Na)+m_X=78u`

`46u+m_X=78u`

`m_X=78u-46u`

`m_X=32u`

Pierwiastkiem X jest siarka.

Poszukiwany wzór związku chemicznego to: `Na_2S`