Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym 4.28 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Produktami reakcji magnezu z kwasem chlorowodorowym

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3*
 Zadanie

4*
 Zadanie

Zapis słowny reakcji chemicznej:

magnez + kwas chlorowodorowy -> wodór + chlorek magnezu

 

Z treści zadania wiemy, że powstało 190g produktów.

Stosunek masowy chlorku magnezu do wodoru wynosi 95:2. Inzczej mówiąc, gdyby łączną masę produków podzielić na 97 równych części masowych (97, bo 95+2=97), to 95 takich części stanowiłby chlorek magnezu, a 2 wodór. `95/97` masy produktów to chlorek magnezu, a `2/97` masy produktów to wodór.

Obliczmy masę powstałego wodoru: 

`190g*2/97~~3,92g`

 

Odp. W reakcji powstanie około 3,92g wodoru.

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 1
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie