Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oblicz, ile kilogramów azotu znajduje się w pomieszczeniu 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile kilogramów azotu znajduje się w pomieszczeniu

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4*
 Zadanie
5*
 Zadanie

6*
 Zadanie

Najpierw obliczmy objętość powietrza znajdującego sie w pomieszczeniu o wymiarach 3m x 4,5m x 2,5m

`V=3m*4,5m*2,5m=33,75m^3`

Wiemy, że zawartość objętosciowa azotu w powietrzu wynosi 78%.

Obliczmy objętość azotu `(V_N)` w pomieszczeniu:

`V_N=33,75m^3*78%=33,75m^3*0,78=26,325m^3=26325dm^3`

Znając gęstość azotu i przekształcając wzór na gęstość obliczymy masę azotu:

`d=m/V\ \ |*V\ \ \ =>\ \ m=d*V`

`m=1,146g/(dm^3)*26325dm^3=30168,45g~~30,17kg`

 

Odp. W pomieszczeniu znajduje sie około 30,17kg azotu.