Autorzy:Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Odpowiedz na pytania 4.52 gwiazdek na podstawie 40 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) Tlenek pierwiastka chemicznego można otrzymać podczas spalania pierwiastków w tlenie, np spalając magnez w tlenie otrzymujemy białe ciało stałe, w postaci proszku, czyli tlenek magnezu.

b) Reakcja w której otrzymuje się tlenki to reakcja syntezy, ponieważ z dwóch substratów (pierwiastek i tlen) otrzymuje się jeden produkt (tlenek pierwiastka).

c) W reakcji w której otrzymuje się tlenki substratami są pierwiastki chemiczne - tlen i metal lub niemetal (taki pierwiastek, którego tlenek chcemy otrzymać), a jest produktem związek chemiczny, czyli  tlenek metalu lub niemetalu (tego pierwiastka, którego użyto jako substrat).

d) Wyróżniamy dwa rodzaje tlenków: tlenki metali i tlenki niemetali.