Oblicz, ile gramów jodku potasu dodano 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile gramów jodku potasu dodano

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Dane:

`m_(r1)=300g`

`C_(p1)=0,5%`

`C_(p2)=2%`

Szukane:

`m_(s1)` - masa substancji rozpuszczonej przed dodaniem jodku potasu

`m_(s2) ` - masa substancji po dodaniu jodku potasu

`m_(KI)` - masa dodanego jodku potasu

`m_(rozp)` - masa rozpuszczalnika

Rozwiązanie:

1) Obliczamy ile substancji znajdowało się w 300g 0,5-procentowego roztworu:

`300g----100%`

`m_(s1)----0,5%`

`m_(s1)=(300g*0,5%)/(100%)=1,5g`

2) Skoro w 300g roztworu znajdowalo się 1,5g jodku potasu, to obliczmy masę rozpuszczalnika:

`300g-1,5g=298,5g`

3) W 2 roztworze stężenie ma wynosić 2%, więc masa rozpuszczalnika będzie stanowić 98% masy. Możemy więc ułożyć propocję:

`298,5g----98%`

`m_(s2)----2%`

`m_(s2)=(298,5g*2%)/(98%)~~6,09g`

4) Teraz obliczmy ile jodku potasu należy dodać:

`m_(KI)=m_(s2)-m_(s1)=6,09g-1,5g=4,59g`

 

Odp. Do roztworu należy dodać 4,59g jodku potasu.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

02-10-2017
Dzięki :):)
Informacje
Chemia Nowej Ery 1
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie