Mając do dyspozycji cukier puder, cukier kryształ 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Mając do dyspozycji cukier puder, cukier kryształ

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Instrukcja: Na wadze odważ próbki cukru pudru, cukru w kryształkach i cukru w kostkach o takiej samej masie (najlepiej masa równa 1 kostce cukru). Następnie do trzech szklanek nalej wody do połowy ich objętości. Dodawaj odważone próbki cukru, mieszaj powoli i obserwuj szybkość rozpuszczania się cukru.

Obserwacje: Najszybciej rozpuścił się cukier puder, a najwolniej rozpuszczał się cukier w kostkach.

Wniosek: Im bardziej rozdrobniona substancja, tym rozpuszczanie zachodzi szybciej.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-25
dzieki :):)
Informacje
Chemia Nowej Ery 1
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie