Zaprojektuj doświadczenia, które można byłoby 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zaprojektuj doświadczenia, które można byłoby

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Istnieje kilka metod oczyszczania wody. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie zastosujemy różne metody. Jeśli w wodzie znajdują się zanieczyszczenia w postaci ciał stałych możemy wodę przefiltrować, czyli przesączyć przez sączek. Zanieczyszczenia pozostaną na sączku a czystą wodę zbierzemy do innego naczynia. Jeśli zanieczyszczenia są rozpuszczone w wodzie, to możemy przeprowadzic destylację, czyli odparować wodę (zanieczyszczenia nie odparują, lecz pozostaną w kolbie) i ponownie skroplić do innego naczynia. Jeśli dokładnie wiemy jakie związki chemiczne zanieczyszczają wodę, możemy dodać odpowiednich środków do uzdatniania wody. 

DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 1
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie