Oceń prawdziwość zdań. Obok każdego zdania 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Oceń prawdziwość zdań. Obok każdego zdania

8
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie

I. Wszystkie metale reagują z wodą. P/F

II. W reakcjach tlenków aktywnych z wodą powstaje wodorotlenek i wydziela się wodór. P/F

III. Lakmus w obecności zasad barwi się na czerwono. P/F

IV. Roztwór amoniaku w wodzie to zasada amonowa. P/F

V. Wodorotlenek sodu jest higroskopijny. P/F

VI. Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu są żrące. P/F

VII. Nie wszystkie zasady ulegają dysocjacji elektrolitycznej. P/F

VIII. Nie wszystkie wodorotlenki są rozpuszczalne w wodzie. P/F

IX. Do wykrywania anionów wodorotlenkowych może służyć fenoloftaleina. P/F

X. Substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, nazywa się elektrolitami. P/F

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa chemia 2
Autorzy: Gulińska Hanna, Smolińska Janina
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie