Autorzy:Gulińska Hanna, Smolińska Janina

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Oceń prawdziwość zdań. Obok każdego zdania 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Oceń prawdziwość zdań. Obok każdego zdania

8
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie

I. Wszystkie metale reagują z wodą. P/F

II. W reakcjach tlenków aktywnych z wodą powstaje wodorotlenek i wydziela się wodór. P/F

III. Lakmus w obecności zasad barwi się na czerwono. P/F

IV. Roztwór amoniaku w wodzie to zasada amonowa. P/F

V. Wodorotlenek sodu jest higroskopijny. P/F

VI. Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu są żrące. P/F

VII. Nie wszystkie zasady ulegają dysocjacji elektrolitycznej. P/F

VIII. Nie wszystkie wodorotlenki są rozpuszczalne w wodzie. P/F

IX. Do wykrywania anionów wodorotlenkowych może służyć fenoloftaleina. P/F

X. Substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, nazywa się elektrolitami. P/F