Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

15g stopu cynku i miedzi poddano działaniu kwasu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

15g stopu cynku i miedzi poddano działaniu kwasu

384
 Zadanie
385
 Zadanie
386
 Zadanie

387
 Zadanie

388
 Zadanie
389
 Zadanie

Zapiszmy równania reakcji: 

`1.\ Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2uarr`

`2.\ Cu+HCl->nie\ zachodzi`

Zatem cały wydzielony wodór pochodzi z reakcji kwasu z cynkiem.

Na podstawie równania 1 obliczymy ile cynku uległo reakcji:

Wiemy, że w reakcji 1 mola Zn, gdy `M_(Zn)=65,5g/(mol)` , powstaje 1 mol wodoru o objętości `22,4dm^3`

`65g\ Zn----22,4dm^3\ H_2`

`x----3,36dm^3`

`x=(65g*3,36dm^3)/(22,4dm^3)=9,75g`

 

Jeśłi masa całej próbko stopu wynosiła 15g, to obliczmy jaki procent stanowił cynk:

`15g----100%`

`9,75g----y`

`y=(9,75*100%)/(15g)=65%`

Zawartość miedzi: `100%-65%=35%`

 

Odpowiedź:

Stop zawierał 65% cynku i 35% miedzi.