To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

W pewnym węglowodorze na 1 mol przypada 1,505*10^24 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Obliczmy najpierw masę molową węglowodoru:

Dane:

`d=2,59g/(dm^3)`

`V=22,4(dm^3)/(mol)`

Szukane: `M=?`

Wzór:

`d=M/V->M=d*V`

Obliczenia:

`M=2,59g/(dm^3)*22,4(dm^3)/(mol)~~58g/(mol)`

Z treści zadania wiemy, że na 1 mol atomów wodoru przypada `1,505*10^24` atomów wodoru. Obliczmy ile to moli:

`1mol----6,02*10^23`

`\ \ \ \ \ \ x----1,505*10^24`

`x=(1mol*1,505*10^24)/(6,02*10^23)=0,25*10=2,5`

Napiszmy wzór ogólny, wiedząc, że na 1 mol atomów węgla przypada 2,5 mola atomów wodoru:

`C_nH_(2,5n)`

Masa molowa węglowodoru wynosi `58g/(mol)` , wiedząc, że `M_C=12g/(mol)` i `M_H=1g/(mol)` obliczmy n i wyznaczmy szukany wzór węglowodoru:

`12g*M_C+2,5*n*M_H=58g`

`12g*n+2,5*n*1=58g`

`14,5n=58g\ |:14,5`

`n=4`

Odp. Wzór sumaryczny weglowodoru: `C_4H_(10)`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

24-09-2017
dzieki :)
user profile image
Gość

21-09-2017
Dzięki!!!!
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie