Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz objętość (w warunkach normalnych), jaką 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz objętość (w warunkach normalnych), jaką

346
 Zadanie
347
 Zadanie

348
 Zadanie

Przypomnienie: 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość `22,4dm^3`

Aby obliczyć jaką objęrość zajmuje próbka o określonej masie, musimy najpierw obliczyć masę molowa tej substancji, a następnie ułożyć i obliczyć proporcję

a)

`M_(O_2)=2*M_O=2*16g/(mol)=32g/(mol)`

`32g----22,4dm^3`

`64g----x`

`x=(64g*22,4dm^3)/(32g)=44,8dm^3`

Odp. Próbka tlenu cząsteczkowego o masie 64g zajmuje objętość `44,8dm^3`

 

b) 

`M_(HI)=M_H+M_I=1g/(mol)+127g/(mol)=128g/(mol)`

`128g----22,4dm^3`

`51,2g----x`

`x=(51,2g*22,4dm^3)/(128g)=8,96dm^3`

Odp. Próbka jodowodoru o masie 51,2g zajmuje `8,96dm^3`

 

c) 

`M_(CO_2)=M_C+2*M_O=12g/(mol)+2*16g/(mol)=44g/(mol)`

`44g----22,4dm^3`

`8,8g----x`

`x=(8,8g*22,4dm^3)/(44g)=4,48dm^3`

Odp. Próbka tlenku węgla(IV) o masie 8,8g zajmuje `4,48dm^3`

 

d) 

1kg=1000g, więc 2,8kg=2800g

`M_(N_2)=2*M_N=2*14g/(mol)=28g/(mol)`

`28g----22,4dm^3`

`2800g----x`

`x=(2800g*22,4dm^3)/(28g)=2240dm^3`

Odp. Próbka azotu cząsteczkowego o masie 2,8kg zajmuje `2240dm^3`