To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz objętość (w warunkach normalnych), jaką 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz objętość (w warunkach normalnych), jaką

346
 Zadanie
347
 Zadanie

348
 Zadanie

Przypomnienie: 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość `22,4dm^3`

Aby obliczyć jaką objęrość zajmuje próbka o określonej masie, musimy najpierw obliczyć masę molowa tej substancji, a następnie ułożyć i obliczyć proporcję

a)

`M_(O_2)=2*M_O=2*16g/(mol)=32g/(mol)`

`32g----22,4dm^3`

`64g----x`

`x=(64g*22,4dm^3)/(32g)=44,8dm^3`

Odp. Próbka tlenu cząsteczkowego o masie 64g zajmuje objętość `44,8dm^3`

 

b) 

`M_(HI)=M_H+M_I=1g/(mol)+127g/(mol)=128g/(mol)`

`128g----22,4dm^3`

`51,2g----x`

`x=(51,2g*22,4dm^3)/(128g)=8,96dm^3`

Odp. Próbka jodowodoru o masie 51,2g zajmuje `8,96dm^3`

 

c) 

`M_(CO_2)=M_C+2*M_O=12g/(mol)+2*16g/(mol)=44g/(mol)`

`44g----22,4dm^3`

`8,8g----x`

`x=(8,8g*22,4dm^3)/(44g)=4,48dm^3`

Odp. Próbka tlenku węgla(IV) o masie 8,8g zajmuje `4,48dm^3`

 

d) 

1kg=1000g, więc 2,8kg=2800g

`M_(N_2)=2*M_N=2*14g/(mol)=28g/(mol)`

`28g----22,4dm^3`

`2800g----x`

`x=(2800g*22,4dm^3)/(28g)=2240dm^3`

Odp. Próbka azotu cząsteczkowego o masie 2,8kg zajmuje `2240dm^3`

 

DYSKUSJA
user profile image
Jacek

21 grudnia 2017
dzieki!!!!
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie